avrupa ve uzak doğu menşeili ürünler

Avrupa ve Uzakdoğu Menşeili Ürünlerin Kalite – Güven İlişkisi

Bugüne kadar yapılmış pek çok çalışma, tüketicilerin ürünleri değerlendirmek için ülke menşei bilgisinden yararlandığını göstermiştir. Ülke menşei, “bir markanın hedef müşterileri tarafından algılanan ait olduğu yer, bölge ya da ülke” olarak tanımlanmaktadır. Algılanan bu yer, o yer hakkındaki daha önceki algıları doğrultusunda söz konusu ürünün tüketiciler tarafından pozitif ya da negatif imajla düşünülmesine neden olmaktadır. Bu yüzden ülke menşeinin iki boyutu, yani tasarım (fikir, konsept, mühendislik) ve üretim (montaj yeri) arasında ayrım yapmak önemlidir. Ülke menşei kavramı tasarım ülkesi, montaj ülkesi ve şirket hisselerine ortak ülkeler olmak üzere üç farklı bileşenden oluşan bir bütündür. Buna göre, bir markanın gerçek sahibi aynı anda birkaç ülke olabilir, tasarımı şirkette hissesi olmayan bir Avrupa ülkesinde, montajlama işlemi ise bir Asya ülkesinde gerçekleştirilebilmektedir. Böyle ürünler tam anlamıyla melez ürünlerdir ve bunlar için tek bir ülke menşeinden bahsetmek mümkün değildir. Ancak, bu detaylı bölümlendirme her ürün kategorisi için geçerli olmayabilir. Otomobil, beyaz eşya, bilgisayar, cep telefonu gibi ürünler için böyle detaylı bölümlendirmeler yararlı olsa da, oto aksesuarları, kişisel bakım ürünleri ve temizlik ürünleri için gereksizdir.

Algılanan kalite ürünün gerçek kalitesinden farklı, kişiye göre değişen, daha çok tutuma benzeyen genel bir değerlendirmedir. Ürün kalitesi küresel pazardaki rekabette önemli bir silahtır.

Uzakdoğu Menşeili Ürünlerin Kalite ve Güven İlişkisi

Ülkemize giren uzakdoğu menşeili ürünleri göz önünde bulunduracak olursak bu ürünler geri dönüşüme uğramış maddelerden yapılıyor olması maliyeti çok düşük tutabilmek amacıyla kullanılan yöntemlerin ve iş koşullarının dünya çapında birçok sağlık örğütünün araştırmalarının sonucunda hem çalışanları hemde son kullanıcı için ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilceğini ortaya koymuştur. Araştırmalara göre 2 yıl gibi kısa bir sürede uzakdoğu pazarının ülkemizdeki gelişimi ve yerleşme alanı 2 milyar dolar gibi bir bütçeyi aşmıştır. Bildiğiniz gibi uzakdoğu’dan gelen otomotiv sektörüyle kalmayıp mimari yapılarada da uygulanan cam filmi ürünleri standartların altında üretim ve yetersiz  testlerden geçerek piyasaya ucuz yolla yayılmakta ve bilinçsiz kullanıcıların tarafından düşük maliyetinden dolayı cazip gelmekte fakat göz önünde bulundurulmayan maddi ve sağlık sorunlarına yolaçabilmektedir. Bir diğer araştırmada ise ülkemize 1 milyon malın girdiği söyleniyor ancak bu rakam aslında çok daha fazla yine denetimsizlikten kaynaklanan bu sorunu devletin gerekli mercilerinin çözümlemesi gerekiyor.

Mesela; Cam filmleri gözü ultraviyole ışınlardan korumuyor, gözü bozuyor. Uzakdoğu menşeli bazı diş macunları, soğutucu ve çözücü ürünlerde kullanılan “dietilen glikol” adlı zehirli bir madde içeriyor. Bu macunlar Japonya ve Yeni Zelanda’da toplatıldı. Zararlı kurşun içeren malzemeden yapılan musluk ve bataryalar insan hayatı için büyük tehlike arz ediyor. Ucuz laminant parkelerin bir kısmı insan sağlığına son derece zararlı “formaldehit” içeriyor. Bu madde astıma neden olabiliyor. Porselen yemek takımı, zehirli maddeler olan kurşun ve kadmiyum içeriyor. Seramik kupalar, tabaklar ve kaplar kanserojen maddeler içeriyor. Şırıngaların ölçümlemesi yanlış. Cam biberonun boyası çıkıyor ve sağlığa zarar veriyor. İdrar sondaları mikrop taşıyor. Ameliyat eldivenleri kolayca yırtılıyor. Diş fırçalarının kıl sertliği yetersiz. Elektrikli oyuncakların birçoğu emisyon üretiyor. Yakınında bulunan elektrikli malzemeleri bozuyor. Ayrıca ayakkabılar, sağlık ürünleri, cep telefonları vs gibi ürünlerin yanı sıra kullanılan birçok Uzakdoğu malı; kanser, alerji, radyasyon ve beyin hasarlı hastalıklara fazlasıyla gebe… Uzakdoğu malı telefonların kalbi fazlasıyla yorduğu ise bilimsel olarak ortaya konulmuş bir gerçektir. Fakat bunların sonucunda kullanıcı herhangi bir hak iddiaa etmeye sahip değildir. Çünkü akıllı üretici bunları göz önünde bulundurarak garanti kapsamı dışında tuttuğu ürünleri ülkemize pazarlamaktadır.

Kalite kontrolün amacı ve önemi

Avrupa’da Kalite kontrol sistemlerinin amacı, üretimde kaliteyi arttırmaktır. İşletmeler geri dönüşü olmayan mali zarara yol açabilecek kalitesiz ürünler üretmek amacı ile kurulmamıştır. İşletme bu hususları göz ardı edip sorunlu ürünleri satışa sürerse prestij kaybı ve maddi kayıplarla karşılaşır.

Kalite kontrolün hedefi, Kullanıcının arzularının ve işletmenin ana hedefini beraber olası en ekonomik düzeyde karşılayabilecek ürünün üretilmesini sağlayacak plan ve programları düzenleyerek  uygulanması ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Bu genel hedefin ulaşılmasına yönelik olarak, kalite kontrolün bir takım ikincil amaçları vardır.

Bunlar:

İşletmenin kurulumunda doğru olarak yapımasının sağlanması ile hali hazırdaki makine ve işgücünden en üst verimin sağlanması.

Kusurlu ürünleri düzeltmek için ayrılan zamanın sebep olduğu üretim kayıplarının ve hurda-fire atık oranının azaltılması.

Müşteriye istediği toleranslar içinde bulunan ürünlerin verilmesi ile firmaya itibar sağlanması

Ürünlerin ekonomik ömürlerini tamamlamadan atıl bir hale dönüşmelerinin engellenmesi ile milli servetin israfının önlenmesi.

İç piyasalarda yerli üretime olan güvenin tesisi, dış pazarlarda rekabet gücünün kazanılması

Ürün kalitesinin arttırılması (ölçü, birim, malzeme, sertlik ve diğer özellikler)

İşletme ve kalite giderlerini azaltmak ve işletme çalışanlarının moralini arttırıp, işçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi

Tüketicinin memnuniyetini en üst seviyeye çıkartılması, müşteri rahatsılıklarının minimum seviyeye indirilmesi ve tüketicinin korunması

İşletmeci yönünden ise kalite kontrolün hedefi, yüksek kaliteli mal veya hizmet üreterek iç ve dış pazarlarda tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermektir. Proje süreçlerinde ise, o tarihe kadar tamamlanan kısmın planlanan kısıtlar içinde (maliyet, süre gibi) gerçekleşip gerçekleşmediğinin görülmesini sağlar. Birçok  projede sadece kalite kontrol amaçlı birimler bulunur.

 

Enes BAYIR – GMC Film Halkla İlişkiler

ÖNERİLEN SAYFA

Binalara Cam Güvenliği

Binalara Cam Güvenliği

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve yapılarınıza görsel kalite kazandırmak ister misiniz? Bina cam filmleriyle bina, …